Andrzej Duda bohaterem. Zawetował ustawę Kaczyńskiego!
Prezydent Andrzej Duda zdecydował się zawetować nowelę ustawy o działach administracji rządowej. Pan Prezydent informował pana premiera o tym, że zamierza zastosować prawo weta – powiedział Interii rzecznik rządu Piotr Müller.

Powodem weta jest głównie decyzja o podporządkowaniu leśnictwa ministrowi rolnictwa, która zapadła w ramach jesiennej reorganizacji rządu.

Czyli fiasko reformy rządu wymyślonej przez Kaczyńskiego.

Nowelizacja ta jest konsekwencją ubiegłorocznej reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów. Według zapowiedzi polityków PiS, ma usprawnić funkcjonowanie rządu. Przewiduje m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Prezydent uznał, że w czasie prac parlamentarnych nad przedmiotową ustawą nie padły argumenty w dostateczny sposób przemawiające za proponowaną zmianą. Andrzej Duda podkreślił, że ta kwestia powinna być przedmiotem szerokiej debaty, w czasie której stanowiska przedstawić będą mogły wszystkie zainteresowane strony.

Nowelizacja zakłada też utworzenie Narodowego Centrum Sportu, które przejmie część obowiązków dotychczasowego Ministerstwa Sportu. Ponadto nowela zakłada przeniesienie podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej.

Podczas prac w Senacie zwracano uwagę, że nowela wprowadza „tylnymi drzwiami” możliwość wyższego wynagradzania podsekretarzy stanu, a zatem także parlamentarzystów, których wynagrodzenia związane są z wysokością pensji podsekretarzy stanu.

Prezydent podkreśla, że przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że nie mógł on skorzystać z przysługującego mu terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, co określa Konstytucja. Według Andrzeja Dudy projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis.
1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*