Będzie 18 tysięcy co miesiąc dla Pierwszej Damy? Jest projekt
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie. Zakłada, że wzrosną wynagrodzenia prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa. Wynagrodzenie będzie też przysługiwało pierwszej damie.

Posłowie z sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych jednogłośnie przyjęli w czwartek wieczorem projekt ustawy, który zakłada między innymi podwyższenie wynagrodzenia parlamentarzystom.

Uposażenie posłów i senatorów stanowi 80 procent wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu – z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat – które jest wyliczane na podstawie ustawy budżetowej. Uposażenie wynosi obecnie 5890 złotych „na rękę”, czyli nieco ponad 8 tysięcy brutto. Teraz byłoby to 12,6 tys. zł brutto.

Projekt wiąże wysokość wynagrodzenia  z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (w drugim kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13.

Projekt przewiduje, że prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego a pierwszej damie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne odpowiadające 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN.

W projekcie wskazano, że marszałkowi Sejmu i marszałkowi Senatu przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN. Wicemarszałkom Sejmu i Senatu przysługiwać będzie  0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN. Uposażenie posła i senatora odpowiadało by wysokości 0,63-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN.

Prezesowi Rady Ministrów przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, wiceprezesowi Rady Ministrów – 1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, ministrowi – 0,9-krotności, a sekretarzowi stanu oraz podsekretarzowi – 0,85-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN.

Wojewodzie przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wysokości 0,75-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN, a wicewojewodzie 0,65-krotności.

Jak wynika z projektu, byłyby to następujące kwoty:

  • prezydent: 25 981 zł brutto
  • pierwsza dama: 18 000 brutto
  • marszałkowie Sejmu i Senatu: 21 984 zł brutto
  • wicemarszałkowie Sejmu i Senatu: 17 987 zł brutto
  • premier: 21 984 zł brutto
  • ministrowie: 17 987 zł brutto
  • wiceministrowie: 16 988 zł brutto
  • wojewodowie: 14 989 zł brutto
  • wicewojewodowie: 12 990 zł brutto

Do tego należy doliczyć dodatki, np. za staż.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*