Czy Kaczyński złamał art. 224 i 230 kodeksu karnego?
Art. 224 Kodeks Karny. Wymuszanie czynności urzędowych

§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

 

Czy Kaczyński z Kamińskim złamali przytoczony wyżej artykuł kodeksu karnego podczas spotkania z Banasiem?Art. 230 Kodeks Karny.  Płatna protekcja bierna.

§ 1.
Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Czy Kaczyński i Kamiński podczas spotkania z Banasiem  obiecując mu „parasol ochronny” złamali kolejny przepis kodeksu karnego?
1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*