Listy poparcia do KRS ujawnione!
Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że kancelaria publikuje wykazów sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do KRS, ponieważ „odpadła przeszkoda prawna” powstrzymująca ją do tej pory przed takim działaniem.

Kancelaria Sejmu informuje, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 1927/19 uchylającym postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 lipca 2019 r. znak: ZSPU.440.707.2019.AZ.I, oraz w związku z treścią art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odpadła przeszkoda prawna dla udostępnienia informacji publicznej zawartej w wykazach sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa.

Pomiędzy 23 a 25 stycznia 2018 r. do Kancelarii Sejmu wpłynęły zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów. Zgłoszonych zostało 18 sędziów-kandydatów. Członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 r. na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji.

LISTY POPARCIA POD LINKIEM

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/krs

Teraz trzeba je posprawdzać.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*