Nowy rząd Morawieckiego…
Oto skład i struktura nowego rządu Mateusza Morawieckiego:

 • Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego
 • Jarosław Gowin – minister nauki i szkolnictwa wyższego
 • Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury
 • Jan Krzysztof Ardanowski – minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • Brak informacji – minister sportu
 • Mariusz Błaszczak – minister obrony narodowej
 • Mariusz Kamiński – minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych
 • Jacek Czaputowicz – minister spraw zagranicznych (pion europejski będzie częścią KPRM-u, kierować będzie nim obecny wiceszef MSZ Konrad Szymański)
 • Jadwiga Emilewicz – minister rozwoju (to nowo powołany resort, któremu mają podlegać także dziedziny związane z budownictwem i turystyką)
 • Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
 • Tadeusz Kościński – minister finansów
 • Michał Woś – minister środowiska (działalność resortu będzie obejmowała lasy państwowe, geologię, łowiectwo, parki narodowe, edukację w zakresie ochrony środowiska)
 • Michał Kurtyka – minister, który będzie zajmował się kwestiami klimatu, czystego powietrza, gospodarki odpadami itp.
 • Marlena Maląg – minister rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Łukasz Szumowski – minister zdrowia
 • Marek Zagórski – minister cyfryzacji
 • Dariusz Piontkowski – minister edukacji narodowej
 • Zbigniew Ziobro – minister sprawiedliwości
 • Jacek Sasin – obejmie nowe ministerstwo zajmujące się nadzorem właścicielskim nad większością spółek skarbu państwa, nie ma jeszcze uzgodnionej nazwy.
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – ministerstwo zarządzania funduszami.

Czyli wszystkie nasze rodziny znajdą zatrudnienie….

Źródło: konferencja prawdopodobnie nowego premiera, gazeta.pl
1 Komentarz

 1. 28 letni Michał Woś, prawnik, bez wyksztalcenia i wiedzy o środowisku został MINISTREM. Teraz będzie rozdawał swoim kolejne fundusze.
  W Funduszu Sprawiedliwości, który ma służyć pomocy ofiarom przestępstw, pomocy postpenitencjarnej i prewencji przestępstw, Najwyższa Izba Kontroli wykryła rażące nieprawidłowości. Dysponentem Funduszu jest minister sprawiedliwości, który opiekę nad tym funduszem powierzył wiceministrowi Michałowi Wosiowi. O kilku bulwersujących decyzjach dysponenta funduszu mówił poseł Marcin Świecicki na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2794149877323436&id=148222905249493

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*