Pomysł PiS: Będzie strażnik moralności w każdej gminie!
KO przestrzega przed projektem PiS – mówi o naruszeniu praw człowieka. W ich ocenie projekt jest „kuriozalny”, „niebezpieczny” i niezgodny z konstytucją, ponieważ ogranicza prawa i wolności człowieka.

Chodzi o poselski projekt ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego, który trafił do Sejmu na początku stycznia. Propozycja PiS nakłada na samorządy obowiązek opracowania „programów polityki prorodzinnej” , daje możliwość powołania lokalnych rad ds. rodziny, oraz rzecznika ds. rodziny. Celem projektu jest „otoczenie lepszą ochroną i opieką polskich rodzin”.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że projekt jest niebezpieczny, ponieważ może ograniczać prawa i wolności obywatelskie.

„Ta ustawa narzuca kolejne zadania dla samorządów, bardzo dziwne, bo w każdej gminie będzie pełnomocnik ds. rodziny, taki strażnik moralności, który będzie zbierał informacje o tym, jak żyją ludzie, jak wychowywane są dzieci”

– powiedziała posłanka KO.

Gabriela Lenartowicz skrytykowała z kolei definicję „rodziny”, którą zawarto w projekcie PiS („wspólnota osób związanych pokrewieństwem, powinowactwem, przysposobieniem lub związkiem małżeńskim”).

„Czyli rodziną już nie jest  związek partnerski, który nie ma ślubu cywilnego”

– wskazała posłanka KO.

Dodatkowo każda gmina będzie musiała współpracować z organizacjami wspierającymi małżeństwo (czyli nie związki partnerskie z dziećmi).

Lenartowicz również uważa, że samorządowy rzecznik ds. rodziny będzie „strażnikiem moralności”, czy wręcz „inkwizytorem” w lokalnej społeczności. „. Dodatkowym elementem jest to, że każda uchwała rady gminy, każda decyzja będzie weryfikowana przez komisję właściwą do tych spraw, specjalnie powołaną, bądź rewizyjną co do zgodności z tym programem, którego pilnuje ten rzecznik ds. rodziny.

 
5 Komentarzy

  1. a tym straznkiem pewnie bedzie jakis klecha co to o seksie,małzenstwie i wychowaniu dzieci wie wiecej niz encyklopedia,

  2. Honorową strażniczką moralności powinna zostać Marta Kaczyńska ze swoimi kilkoma związkami i dziećmi, nie wiadomo którego z partnerów lub Kurski, którego wieloletnie małżeństwo z potomstwem okazało się nieważne 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*