Porażka Morawieckiego. Parlament UE przyjął rozporządzenie
Posłowie przyjęli rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości w budżecie UE. Rządy państw Unii Europejskiej łamiące zasady praworządności ryzykują utratę dostępu do funduszy unijnych!

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Na mocy tego rozporządzenia płatności z budżetu UE mogą być wstrzymywane w stosunku do krajów, w których stwierdzone naruszenia zasad praworządności.

Komisja, po stwierdzeniu takiego naruszenia, zaproponuje uruchomienie mechanizmu warunkowości wobec rządu UE, a następnie obcięcie lub zamrożenie płatności dla tego państwa członkowskiego z budżetu.

Nowe prawo ma zastosowanie do naruszeń podstawowych wartości, takich jak demokracja czy niezależność sądownictwa, gdy naruszenia te mają wpływ na zarządzanie funduszami UE lub wiążą się z takim ryzykiem.
1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*