Przyłębska się zdenerwowała. Rozłościło ją pismo Gersdorf 
tv screen

„W imieniu Sądu Najwyższego oświadczam, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych mu przez ustrojodawcę” – napisała I prezes SN.

Prezes Trybunału rozpoczęła rozprawę od komentarza do tych słów.

– I prezes SN przenosi język codziennej, publicystycznej debaty na salę Trybunału Konstytucyjnego i sądów. Uważam, że jest to daleko idące wykroczenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i sprawowanie funkcji przez osoby, które w ramach wymiaru sprawiedliwości działają

– powiedziała na początku rozprawy Julia Przyłębska.

Prezes TK dodała, że „I prezes SN pozwoliła sobie podważyć prawomocność funkcjonowania TK i kwestionować bez jakiejkolwiek podstawy prawnej w oficjalnym piśmie skierowanym do TK status sędziów TK”. Przyłębska wyjaśniła, że komentuje pismo procesowe od I prezes SN „z nadzieją, że gdy pani prezes Małgorzata Gersdorf dowie się o treści komentarza, to nadejdzie refleksja i skoryguje swoje zachowanie, w szczególności jeśli chodzi o pewne formy, które są wymagane (…)”.

„Nie sposób także pominąć wątpliwości związanych z wyborem na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. W tym kontekście należy zauważyć, że Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz w momencie podejmowania przez Sejm RP uchwał z dnia 21 listopada 2019 r. mieli więcej niż 65 lat. Nie mogliby więc zostać powołani na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, gdyż w tym samym momencie musieliby przejść w stan spoczynku”

– czytamy w piśmie I prezes SN.

Rozprawę ws. sporu kompetencyjnego odroczono do 12 marca.

Wniosek Elżbiety Witek w sprawie sporu kompetencyjnego wiąże się z pytaniami prawnymi I prezes Sądu Najwyższego i podjętą 23 stycznia br. uchwałą trzech izb SN – Cywilnej, Karnej i Pracy. Ogólnie według uchwały nienależyta obsada sądów jest wtedy, gdy w ich składzie znajduje się osoba wyłoniona przez aktualną KRS, choć pociąga to za sobą różne skutki w zależności od szczebla sądu i dat orzeczeń.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*