Sejm zmienił zasady wyboru członków PKW
Sejm przyjał uchwałę w sprawie zmiany sejmowego regulaminu, która dotyczy m.in. Państwowej Komisji Wyborczej.

Dotychcza wszyscy członkowie byli delegowani przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy. Teraz sejm będzie wybierał 7 z 9 członków PKW.Zmiany mają związek z nowelizacją Kodeksu wyborczego ze stycznia 2018 roku. Na jej mocy wskazywani przez Sejm członkowie PKW będą musieli posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego lub mieć co najmniej trzyletni staż pracy jako prokurator, adwokat, radca prawny albo być profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych. Ich kadencja będzie wynosić cztery lata. Kadencja pozostałych dwóch sędziów – pochodzących z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego – wyniesie dziewięć lat.

Zgodnie z nowelizacją, prezydent powoła nową komisję w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*