Wojciechowski chciał 11 tysięcy euro za dużo
Janusz  Wojciechowski – sędzia, prezes Najwyższej Izby Kontroli, poseł na Sejm, poseł do Parlamentu Europejskiego, audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym a jednak źle rozliczał swoje podróże.

 

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zakończył postępowanie w sprawie Janusza Wojciechowskiego. Urząd badał nieprawidłowości, które miały wystąpić w rozliczeniach jego kosztów podróży z lat 2004-2014.

W efekcie kontroli OLAF zalecił odzyskanie od polskiego kandydata na komisarza ds. rolnictwa nieco ponad 11 tys. euro ze względu na nieprawidłowości. Wojciechowski poinformował że taką sumę zwrócił.

Także naprawił omyłkę gdy wyszła ona na jaw. I nie będzie miał prawie 50 000 zł.
1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*