Ziobro nie wykona postanowienia sądu. W dodatku grozi Juszczyszynowi
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odmówił sądowi przekazania korespondencji między nim a marszałek Sejmu Elżbietą Witek, dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędzia Juszczyszyn na posiedzeniu Sądu Okręgowego w Olsztynie 24 stycznia zażądał od Zbigniewa Ziobry dokumentów dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi o korespondencję „pomiędzy Marszałkiem Sejmu RP i ministrem sprawiedliwości w sprawie potwierdzenia statusu sędziego osób, które poparły kandydatów na członków KRS”.

Minister odmówił. Do korespondencji dotarła gazeta.pl

W odpowiedzi minister stwierdza, że

korzystanie przez sędziego z prawa nadanemu mu na mocy art. 248 § 1 k.p.c. do pozyskiwania wiedzy w sposób oczywisty zbędnej do rozstrzygnięcia sprawy sądowej stanowi oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, co na podstawie art. 107 § 1 u.s.p. podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a nawet może stanowić przestępstwo z art. 231 k.k

 m25690910,ODPOWIEDZ

Następna strona po kliknięciu na dokument.
3 Komentarze

  1. Pan Zbyszek napuchł od władzy i bezkarności. Jak balon. Do czasu aż mu to nadęcie uleci. I co wtedy panie magister? Jak na ulicy spojrzysz ludziom w oczy ?

  2. Mini ster Ziobro powinie odpowiedzieć za zniszczenie swoich laptopów powinien ponieść odpowiedzialność karną bo w świetle art. 276 Kodeksu karnego:

    „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*